แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การเดินทางใน
ภูมิภาคคันไซกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
KANSAI
THRU PASS APP

พร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกมากมาย

GET STARTED FREE!

 • Download on the App Store
 • GET IT ON GooglePlay

※ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการขึ้นรถไฟ

 • กรณีที่ต้องการทราบสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบ
 • กรณีที่เกิดเหตุหลงทางระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
 • กรณีที่ต้องการทราบรายละเอียด
  เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คูปองต่างๆ

เมื่อต้องการทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์
หรือเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดระหว่างการท่องเที่ยว
"แอพพลิเคชั่น KANSAI THRU PASS"
จะช่วยให้คุณเดินทางเที่ยวภูมิภาคคันไซ
ได้อย่างสะดวก และคุ้มค่า!

จุดเด่นของแอพพลิเคชั่น
KANSAI THRU PASS

POINT01 ค้นหาเส้นทาง

ค้นหาเส้นทางและแผนที่
ได้อย่างง่ายดาย และสะดวก

ผู้ใช้สามารถค้นหาเส้นทางไปยังจุดหมายที่ต้องการ
หรือสถานที่ท่องเที่ยวโดยรอบได้อย่างสะดวก

※เส้นทางที่แนะนำจะเน้นเป็นเส้นทางที่สามารถใช้บัตรโดยสาร KANSAI THRU PASS ได้

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยสาร KANSAI THRU PASS

POINT02 แผนที่

รวมข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่อยู่ใกล้ตัวได้
รวมถึงยังสามารถค้นหาตำแหน่งของสถานีรถไฟ และสถานีรถบัสได้อย่างเข้าใจง่าย

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยสาร KANSAI THRU PASS

POINT03 คูปอง

สิทธิประโยชน์จาก
คูปองส่วนลดมากมาย

พิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรโดยสาร KANSAI THRU PASS
โดยเฉพาะ สามารถรับสิทธิประโยชน์ได้จากคูปองที่แจกให้บนหน้าจอแอพพลิเคชั่น

วิธีใช้งานแอพพลิเคชั่น
พร้อมบัตรโดยสาร
KANSAI THRU PASS

แอพพลิเคชั่น KANSAI THRU PASS สามารถใช้งานร่วมกับบัตรโดยสาร
KANSAI THRU PASS ได้ โดยผู้ที่ซื้อบัตรโดยสารสามารถรับสิทธิ
ประโยชน์คูปองของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านหน้าจอแอพพลิเคชั่น

เกี่ยวกับบัตรโดยสาร
KANSAI THRU PASS

 1. ขั้นตอนที่01นำบัตรโดยสาร KANSAI THRU PASS
  ลงทะเบียนเข้ากับแอพพลิเคชั่น
  KANSAI THRU PASSแอพพลิเคชั่น
 2. ขั้นตอนที่02สามารถรับสิทธิประโยชน์คูปอง โดยการแสกน QR CODE ตามสถานที่ท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่น KANSAI THRU PASS

POINT04 บทความพิเศษ

มากด้วยบทความเพิ่มเติม
ที่เป็นประโยชน์

ผู้ใช้สามารถอ่านหรือศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ภายในแอพพลิเคชั่น เช่นบทความการรับมือเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นต้น

แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้คุณท่องเที่ยวอย่างราบรื่น
แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยใ
ห้คุณท่องเที่ยวอย่างราบรื่น
ทั้งก่อนเดินทาง และระหว่างเดินทาง

มากด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย KANSAI
THRU PASS
Application
※ไม่ใช่แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการขึ้นรถไฟ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฟรี

 • Download on the App Store
 • GET IT ON GooglePlay