welcome to KANSAI THRU PASS

คันไซ ทรู พาส

ตั๋วใบนี้จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวทั่วเขตคันไซได้ไม่ว่าจะขึ้นรถไฟใต้ดิน, รถไฟฟ้าเอกชนและรถบัส รวมทั้งการเดินทางไปยังโอซาก้า, โกเบและเกียวโต มันจะช่วยพาคุณไปเยือนนารา, วากายาม่าและโคยะซัง เพียงคุณซื้อบัตรคันไซ ทรู พาสสุดประหยัดซึ่งมีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือแบบ 2 วันและแบบ 3 วันก็จะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับวันหยุดที่คุ้มค่าเงินมากกว่า

บัตรคันไซ ทรู พาส สามารถใช้ได้ในกรณีการเดินทางในวันที่ไม่ต่อเนื่องกัน ภายใต้ช่วงระยะเวลาวันหมดอายุของบัตร (ตัวอย่าง กรณีตั๋วแบบ 3 วัน เช่นใช้ในวันจันทร์, พุธ และศุกร์)

The KTP can be used on unconsecutive days during its period of validity

❊1 วันจะนับตั้งแต่การใช้รถไฟขบวนแรกจนถึงขบวนสุดท้ายในวันนั้น (ไม่ใช่ 24 ชั่วโมงตั้งแต่เวลาที่คุณซื้อบัตร)

คันไซ ทรู พาส - ข้อเสนอดีๆ ที่ท่านไม่ควรพลาด!!

 • จากเกียวโตถึงโอซาก้า, โกเบ, ภูเขาฮิเอและฮิเมจิ ท่านจะขึ้นลงรถไฟฟ้าหรือรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังวากายาม่า, นารา และโคยะซังเท่าไหร่ก็ได้ตามที่ท่านต้องการ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด (ยกเว้นสาย JR รถไฟและรถบัสที่สามารถขึ้นได้ในแผนที่)
 • คุณสามารถใช้รถไฟหรือรถบัสได้โดยปราศจากปัญหาจากความยุ่งยากในการตรวจสอบตารางอัตราค่าโดยสาร เมื่อจะซื้อตั๋ว อีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องซื้อตั๋วใหม่ทุกครั้งที่จะต้องเปลี่ยนรถไฟด้วย
 • คุณสามารถรับสิทธิประโยชน์จากโปรโมชั่นส่วนลดได้ที่แหล่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวสำคัญๆ 280 จุด ตามเส้นทางรถไฟ
 • สิทธิประโยชน์พิเศษ
 • บัตรนี้เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ขึ้นรถไฟนันไคที่สถานีสนามบินคันไซ ทันทีหลังจากที่คุณเดินทางถึงสนามบินนานาชาติคันไซ (รถไฟด่วนพิเศษจะมีอัตราค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น)
 • รับฟรีแผนที่เขตพื้นที่ภาษาอังกฤษ, จีน, เกาหลี, ภาษาไทย

ชนิดและราคาของคันไซ ทรู พาส

ชนิดของต๋วั ผ้ใู หญ่ เด็ก(อายุ6ถึง12ปี)
2daycardต๋วั 2วัน 4,300 เยน 2,150 เยน
3daycardต๋วั 3วัน 5,300 เยน 2,650 เยน

ราคาจำหน่ายภายในประเ ทศญี่ปุ่น

ชนิดของต๋วั ผ้ใู หญ่ เด็ก(อายุ6ถึง12ปี)
2daycardต๋วั 2วัน 4,400 เยน 2,200 เยน
3daycardต๋วั 3วัน 5,500 เยน 2,750 เยน
  ชว่ งเวลาในการจาหน่าย ชว่ งเวลาทใี่ ช้ได้
2019 Edition April 1, each year‐March 31,the following year April 1, each year‐May 31,the following year

ผู้ที่สามารถซื้อคันไซ ทรู พาสได้……

คันไซ ทรู พาส เป็นตั๋วพิเศษเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการมาท่องเที่ยวเท่านั้น ท่านจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ในการซื้อตั๋ว

 1. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่จะเดินทางจากต่างประเทศมาประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานะ [เข้าพักระยะสั้น] ในการเข้าประเทศญี่ปุ่น
 2. ผู้มีสัญชาติญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
 3. ไกด์ผู้ที่มาด้วยกันกับบุคคลที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1 และ 2 ข้างต้น

วิธีการซื้อคันไซ ทรู พาส…

ท่านสามารถซื้อคันไซ ทรู พาสโดยตรงได้จากตัวแทนจำหน่ายในประเทศของท่าน

เช่นประเทศเกาหลี, ไต้หวัน, ฮ่องกง, ไทย เป็นต้น

สถานที่ซื้อคันไซ ทรู พาส ในญี่ปุ่น

*1ท่านซื้อได้ไม่เกิน 2 ใบ (รวมกันได้)

 • ซื้อตั๋วที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่นดังต่อไปนี้
  (การเดินทาง/เวลาทำการ)

  *ท่านจะต้องแสดงหนังสือเดินทางของท่านและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครเมื่อทำการซื้อตั๋ว
  *กรณีซื้อตั๋วสำหรับเด็ก กรุณาแสดงพาสปอร์ตของเด็ก ทั้งนี้ในตอนที่ตั๋วสำหรับเด็กผ่านเครื่องตรวจตั๋วจะมีเสียงแจ้งเตือน

* นอกจากนี้ยังสามารถซื้อได้จากโรงแรมต่อไปนี้ (การซื้อกำหนดเฉพาะท่านที่เข้าพักเท่านั้น)

โอซาก้า

โฮเทล นิว ฮังคิว โอซาก้า
06-6372-5101
เชอราตั้น มิยาโกะ โฮเทล โอซาก้า
06-6773-1111
เฟรเซอร์ เรสซิเดนซ์ นันไค โอซาก้า
06-6635-7111
ฮาร์ทตัน โฮเทล ชินไซบาชิ
06-6251-3711

โกเบ

โกเบ ปอร์โทเปีย โฮเทล
078-302-1111

ขายปลายทางในต่างประเทศ

บริษัท ท่องเที่ยว เโทรศัพท์
Wendy Tour To Japan By S.M.I Travel Co.,Ltd. 02-214-2551
ACCORD TRAVEL SERVICE 02-234-9595
H.I.S.TOURS 02-264-6899
NEW TOYO TRAVEL 02-238-5292
SBA TRAVEL 02-238-2101
KNT TRAVEL(THAILAND)CO.,LTD 02-513-9444
Quality Express 02-277-9999
JTB(THAILAND) LIMITED 02-344-4620
Pinatlas Co.,Ltd. 02-001-3009
Japan All Pass Co., Ltd. 02-514-7473
UPON (THAILAND) CO., LTD 02-637-0233
J-PLAN HOLIDAY 02-168-7722
APEX (Thailand) CO., LTD 02-238-1207
E-Skylink Travel 02-294-5857

หมายเหตุสำหรับการใช้คันไซ ทรู พาส

 • เป็นตั๋วสำหรับ 1 คนเท่านั้น
 • ผู้ถือตั๋วสามารถใช้รถไฟและรถบัสในพื้นที่ถูกที่กำหนดภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

  *ไม่สามารถใช้กับสาย JR, รถบัสลีมูซีนจากสนามบินหรือรถบัสประเภทสงวนที่นั่ง และตั๋วอาจไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางบางเส้นทาง

 • เวลาใช้ตั๋วให้สอดตั๋วเข้าไปในประตูรับตั๋วอัตโนมัติในทิศทางตามลูกศรที่พิมพ์ไว้บนตั๋ว
 • เมื่อจะใช้รถไฟประเภทสงวนที่นั่งของนันไค อิเล็กทริก เรลเวย์หรือคิงกิ นิปปอน เรลเวย์ ท่านจะต้องแยกซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษ, ตั๋วพิเศษรถไฟธรรมดา และ/หรือตั๋วสำหรับที่นั่งสงวน
 • หากแถบแม่เหล็กบนตั๋วเสียหายระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถขอออกตั๋วใหม่ได้ที่สถานีรถไฟสถานีหลัก
 • กรณีตั๋วหายจะไม่สามารถออกตั๋วใหม่ได้
 • หากตั๋วไม่ถูกใช้จะสามารถขอเงินคืน ณ จุดที่ซื้อตั๋วได้เท่านั้น (อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

  *สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อตั๋วยังไม่หมดอายุและคูปองทั้งหมดในหแผนที่เขตพื้นที่ไม่ถูกใช้เท่านั้น

 • หากตั๋วถูกใช้แล้ว จะไม่สามารถนำมาเรียกเงินคืนสำหรับบริการที่ถูกระงับโดยบริษัทขนส่งได้
 • หากใช้ตั๋วไม่ถูกต้องตามกฎ ตั๋วจะหมดอายุและถูกเก็บคืนทันที รวมทั้งท่านจะถูกเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่มเติม ตามระเบียบของบริษัทขนส่งนั้นๆ
 • จะมีค่าใช้จ่ายแยกต่างหากในกรณีเดินทางนอกเส้นทางที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สถานี

  * โปรดทราบว่าคุณอาจถูกขอให้แสดงด้านหลังบัตรให้กับเจ้าหน้าที่บนเส้นทางที่ดำเนินการโดยบริษัทขนส่งบางบริษัท

 • ห้ามนำตั๋วเข้าใกล้วัตถุที่มีแม่เหล็ก(เช่น เคสใส่มือถือเป็นต้น)

Stations where unusable KANSAI THRU PASS can be replaced

If the KTP becomes unusable due to magnetic strip failure during the journey, the following stations will reissue a new one. Please check with a member of station staff.

(Stations are subject to change according to circumstances)

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประเภทตั๋วและการคืนเงิน กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัททัวร์ของคุณ (สถานที่ที่ทำการซื้อมา)

Osaka Metro
All stations
Osaka Monorail
Osaka Kuko Station
Kita-Osaka Kyuko Railway
Senri Chuo Station
Kyoto Municipal Subway
All subway stations, Bus Ticket Center in front of Kyoto Station
Kintetsu
Osaka Namba Station / Osaka Uehommachi Station / Tsuruhashi Station / Yamato Yagi Station / Kintetsu Nara Station / Kyoto Station / Tenri Station / Osaka Abenobashi Station
Keihan Electric Railway
Yodoyabashi Station / Kyobashi Station / Hirakatashi Station / Sanjo Station / Demachiyanagi Station
Kobe Municipal Subway
Sannomiya Station / Shin-Kobe Station
Kobe Electric Railway
Minatogawa Station / Sanda Station
Nankai Electric Railway
Namba Station / Kishiwada Station / Wakayamashi Station / Kansai Airpotr Station / Sakai Higashi Station / Kawachi Nagano Station / Koyasan Station
Hankyu Railway
Umeda Station / Kobe-sannomiya Station / Kawaramachi Station
Hanshin Electric Railway
Umeda Station / Amagasaki Station / Koshien Station / Mikage Station / Kobe-sannomiya Station
Sanyo Electric Railway
Itayado Station / Sanyo Tarumi Station / Sanyo Akashi Station / Sanyo Himeji Station

สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าและรถบัส

ตรวจสอบพนื้ ทที่ สี่ ามารถใช้คนั ไซทรูพาสได้จากแผนที่และโปรดทราบวา่ บตั รไมส่ ามารถใช้ได้กบั บางเส้นทางได้(ข้อมลู ถึงวนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560)

แผนทนี่ ีแ้ สดงพนื ้ ทที่ สี่ ามารถใช้ได้ของ "คนั ไซ ทรู พาส" ซึ่งจะแตกตา่ งจากพนื ้ ทขี่ อง "สรุ ุตโตะ คนั ไซ" โดยทวั่ ไป

สามารถใช้ได้กับรถไฟฟ้าและรถบัส ไม่สามารถใช้ได้กับรถบางสาย กรุณาตรวจสอบที่ "หมายเหตุ!!"

 • เอซัง อิเล็กทริก เรลเวย์*(บางส่วน)
 • Osaka Metro/Osaka City Bus
 • โอซาก้า โมโนเรล
 • คิตะ-โอซาก้า คิวโค เรลเวย์
 • รถไฟใต้ดิน/รถบัสเมืองเกียวโต
 • คิงกิ นิปปิน เรลเวย์ (คินเท็ตสึ)*(บางส่วน)
 • เคฮัง อิเล็กทริก เรลเวย์*(บางส่วน)
 • รันเด็ง (เคฟุคุ เรลเวย์)
 • โกเบ แรพิด ทรานสิทิ
 • รถไฟใต้ดิน/รถบัสเมืองโกเบ
 • โกเบ อิเล็กทริก เรลเวย์ (ชินเท็ตสึ)
 • ซันโย อิเล็กทริก เรลเวย์
 • เซ็มโบคุ แรพิด เรลเวย์
 • นันไค อิเล็กทริก เรลเวย์
 • โนะเสะ เรลเวย์
 • ฮังคิว เรลเวย์
 • ฮังชิง อิเล็กทริก เรลเวย์
 • ฮิเอซัง ซากาโมโตะ เคเบิ้ล
 • พอร์ท ไลเนอร์/รคโค ไลเนอร์
 • โฮคุชิน คิวโค เรลเวย์
 • รถบัสเมืองอิทามิ
 • รถบัสเกียวโต
 • รถบัสคินเท็ตสึ
 • รถบัสเกียวโต เคฮัง
 • เคฮัง เกียวโต โคซือ
 • รถบัสเคฮัง
 • โกเบ ซิตี้ ทรานสปอร์เทชั่น โปรโมชั่น
 • รถบัสซันโย
 • รถบัสชินเท็ตสึ
 • รถบัสเมืองทาคะสึกิ
 • นันไค วิงค์ บัส คานาโอกะ
 • นันไค วิงค์ บัส นัมบุ
 • รถบัสคันไซ
 • รถบัสนันไซ รินคัง
 • รถบัสฮังคิว*
 • รถบสั ฮง*(บางส่วน)
 • รถบัสวากายาม่า
 • วากายาม่า บัส นากะ
 • อามะกาซากิ ทรานสปอร์เทชั่น เซอร์วิสิ

*....เมื่อใช้บริการสายต่างๆ เหล่านี้ กรุณาใช้ปากกาหมึกสีดำเขียนกรอกวันที่ที่ใช้ลงไปบนปกหลังของตั๋วและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานี

หมายเหตุ!!

รถบัสลีมูซีน, ไฮเวย์บัส, มิดไนท์ เอ็กเพรส บัส
ไม่สามารถใช้ได้้
รถบัสรับส่งยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน
ไม่สามารถใช้ได้
รถด่วนสงวนที่นั่งของคินเท็ตสึ/นันไค เรลเวย์
ต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มในการขึ้นรถด่วนสงวนที่นั่งของคินเท็ตสึ/นันไค เรลเวย์

*โปรดทราบว่าบัตรไม่สามารถใช้ได้กับบางเส้นทาง